Anmäl diskriminering pga funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen

Välkommen till Anmälningstjänsten!
Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Här kan du anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen och bristande tillgänglighet pga ”enkelt avhjälpta hinder” till både DO och kommunala byggnadsnämnder. Läs mer om hur du gör en anmälan i vår information för dig som vill göra en anmälan.

Blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning..

Bristande tillgänglighet är diskriminering

2015-01-05. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller från och med den 1 januari 2015. Det finns undantag dock. Här nedan ges exempel på nytillkomna formuleringar i lagen.

Diskrimineringslag (2008:567) inkl. Ändringsförfattning 2014:958

4 § …
3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse,

12 § Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte
1. i fråga om bostäder,
2. för privatpersoner,
3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och
4. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2014:958).

Anmälningar

3377 anmälningar har inkommit. 3357 av dessa har skickats till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen och visas här.
973 anmälningar har uppföljningar, 629 har en bild eller annat bifogat dokument och 244 har åtgärdats.
(20 anmälningar väntar på godkännande.)

De senaste diskrimineringsanmälningar:

universitetssjukhuset örebro (usö)
Anmälningsdatum: 2014-10-23, Diskrimineringsdatum: 2014-10-22

Jag skulle på en föreläsning med min arbetsplats. Den annorndades i örebro läns landstings regi och ägde rum på USÖ, universitetssjukhuset i örebro.

Storstockholms Lokaltrafik, Sickla
Anmälningsdatum: 2014-10-01, Diskrimineringsdatum: 2014-10-01

Jag åkte buss 74 mot Sickla köpkvarter hem från jobbet idag och när jag klev på klev en väldigt gammal man av.

Lågprishotell & vandrarhem Svanen, Kalmar
Anmälningsdatum: 2014-08-20, Diskrimineringsdatum: 2014-06-15

I mitten av juni ringde jag hotell Svanen för att boka rum. Jag ville ha ett familjerum i vandrarhemsdelen.

Apoteket Årsta, Uppsala
Anmälningsdatum: 2014-08-17, Diskrimineringsdatum: 2014-08-14

Torsdagen den 14 augusti 2014 vid 15-tiden, behövde jag och min sambo göra några apoteksärenden i Årsta Centrum,

Ica Maxi Råå Helsingborg, Helsingborg
Anmälningsdatum: 2014-06-12, Diskrimineringsdatum: 2014-06-06

Jag och några vänner skulle in och handla på Ica. Jag har Service/ Diabeteshund, och frågar gärna först om det är OK att jag tar med mig min assistanshund in. Så även denna gång. Jag frågade en personal i förbutiken/spelbutiken. Hon visste inte men ringde upp sin chef. Fick då till svar, att jag kunde lämna hunden utanför för vi har utbildat folk som hjälper såna som dig att handla. Jag frågade: Är det det svar du vill ge mig? För i så fall måste jag be om namnet på din chef för jag kommer att anmäla detta till DO. Varpå hon snabbt ringer upp sin chef igen, berättar vad jag sagt. Svarar sen mig att, du får vänta här så kommer han ner o pratar med dig. Jag fick vänta i tio minuter innan någon kom. Den sk chefen (Jens) hade tagit rast och istället skickat en annan vanlig (och o ...

sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | nästa >>