Anmäl diskriminering pga funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen

Välkommen till Anmälningstjänsten!
Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Här kan du anmäla diskriminering pga funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen och sk ”enkelt avhjälpta hinder” till kommunala byggnadsnämnder. Läs mer om hur du gör en anmälan i vår information för dig som vill göra en anmälan.

Blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning..

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

2014-06-24

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet.

Betänkande 2013/14:AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Diskrimineringslag (2008:567)

2014-03-03

Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet vilket redan tidigare ställts krav på genom olika internationella konventioner som Sverige har tillträtt men som svårligen har kunnat drivas som fall i svenska domstolar. I och med detta lagförslag blir diskriminering i form av t ex bristande stöd- och anpassningsåtgärder förbjudna i svensk lag och kan således drivas i domstol där ersättning kan utdömas till den som blivit kränkt. Fall ska kunna drivas av bland andra Diskrimineringsombudsmannen, funktionshinderorganisationer och enskilda personer.

Integrationsminister Erik Ullenhag, som idag presenterade lagförslaget, framhäver att trycket från olika funktionshinderorganisationer, och  framför allt Torsdagsaktionen, har betytt mycket för att lagförslaget nu blivit verklighet.

Det återstår förstås att se hur den kommande lagändringen kommer att tillämpas, exempelvis hur man tolkar begreppet ”skäliga” åtgärder för tillgänglighet, och vilken effekt den kommer att få i praktiken för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015

Anmälningar

3378 anmälningar har inkommit. 3357 av dessa har skickats till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen och visas här.
973 anmälningar har uppföljningar, 629 har en bild eller annat bifogat dokument och 244 har åtgärdats.
(21 anmälningar väntar på godkännande.)

De senaste diskrimineringsanmälningar:

universitetssjukhuset örebro (usö)
Anmälningsdatum: 2014-10-23, Diskrimineringsdatum: 2014-10-22

Jag skulle på en föreläsning med min arbetsplats. Den annorndades i örebro läns landstings regi och ägde rum på USÖ, universitetssjukhuset i örebro.

Storstockholms Lokaltrafik, Sickla
Anmälningsdatum: 2014-10-01, Diskrimineringsdatum: 2014-10-01

Jag åkte buss 74 mot Sickla köpkvarter hem från jobbet idag och när jag klev på klev en väldigt gammal man av.

Lågprishotell & vandrarhem Svanen, Kalmar
Anmälningsdatum: 2014-08-20, Diskrimineringsdatum: 2014-06-15

I mitten av juni ringde jag hotell Svanen för att boka rum. Jag ville ha ett familjerum i vandrarhemsdelen.

Apoteket Årsta, Uppsala
Anmälningsdatum: 2014-08-17, Diskrimineringsdatum: 2014-08-14

Torsdagen den 14 augusti 2014 vid 15-tiden, behövde jag och min sambo göra några apoteksärenden i Årsta Centrum,

Ica Maxi Råå Helsingborg, Helsingborg
Anmälningsdatum: 2014-06-12, Diskrimineringsdatum: 2014-06-06

Jag och några vänner skulle in och handla på Ica. Jag har Service/ Diabeteshund, och frågar gärna först om det är OK att jag tar med mig min assistanshund in. Så även denna gång. Jag frågade en personal i förbutiken/spelbutiken. Hon visste inte men ringde upp sin chef. Fick då till svar, att jag kunde lämna hunden utanför för vi har utbildat folk som hjälper såna som dig att handla. Jag frågade: Är det det svar du vill ge mig? För i så fall måste jag be om namnet på din chef för jag kommer att anmäla detta till DO. Varpå hon snabbt ringer upp sin chef igen, berättar vad jag sagt. Svarar sen mig att, du får vänta här så kommer han ner o pratar med dig. Jag fick vänta i tio minuter innan någon kom. Den sk chefen (Jens) hade tagit rast och istället skickat en annan vanlig (och o ...

sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | nästa >>